Loader
Bird Smart & Transparent
Wind Power
DTBird&DTBat CE Marking 

 

DTBird&DTBat Systems have now the CE Marking!

For more info: see this link

Newsletter
Automatiskt system för övervakning och skydd av fåglar
DTBird® är ett automatiskt system för övervakning av fågellivet och/eller för att åstadkomma en minskning av risken för att fåglar krockar med vindkraftverk på land eller till havs. Systemet upptäcker automatiskt fåglarna och, om man vill, kan det utföra två oberoende åtgärder för att minska risken för att fåglarna krockar med vindkraftverken: det kan skicka ut en varningssignal och/eller stoppa vindkraftverket. Utvecklingssteg.
 
About1
Upptäckt och registrering av kollisioner
CHögupplösningskameror övervakar 360 grader runt vindkraftverket och kan på så sätt upptäcka fåglarna i realtid samtidigt som de sparar videor och uppgifter. Flygningar där det finns hög risk för kollision och faktiska kollisioner spelas in och videorna kan ses med ljud via Internet. Varje installations specifika egenskaper och funktion anpassas efter målarterna och efter vindkraftverkets storlek.
Förhindrande av kollisioner
Den här funktionen sänder automatiskt ut varningssignaler till de fåglar som riskerar att krocka med vindkraftverket och avskräckande ljud för att förhindra att fåglarna dröjer kvar i närheten av de snurrande bladen. Typen av ljud, ljudnivåer, installationens egenskaper och konfigurationen av funktionen anpassas efter: målarterna, storleken på vindkraftverket och bullerlagstiftningen. Den orsakar inga förluster i energiproduktionen och är effektiv på alla fågelarter.
Analysplattform
Onlineplattformen för dataanalys ger dig enkel tillgång till de registrerade flygningarna, inklusive: video med ljud, miljömässiga variabler och uppgifter om vindkraftverkets funktion. Grafik, statistik och till och med automatiska rapporter finns tillgängliga för utvalda perioder. Det ingår tre nivåer av åtkomsträttigheter: Administratör, Visning + Rapporter, och enbart Visning.
datagif
DTBird & DTBat Worldwide Presence
DTBird worldwide presence 2020
DTBird® & DTBat®-funktioner krävs av miljöadministrationer i allt fler länder. Över 200 DTBird® & DTBat®-enheter har installerats på över 50 befintliga / projicerade vindkraftsparker på land / offshore i 14 länder (Österrike, Kina, Frankrike, Tyskland, Grekland, Italien, Norge, Polen, Spanien, Sverige, Schweiz, Nederländerna, Förenade kungariket och Förenta staterna). DTBird® är verksamt på WTG sedan 2009 och DTBat® sedan 2012.
Latest News
Since the beginning of 2019 all DTBird&DTBat modules have been tested to evaluate the fulfillment with the European Economic Area (EEA) regulations regarding safety, health, and environmental protection. At the end of 2019 an accredited laboratory has confirmed that DTBird&DTBat systems comply with these regulations and so, the CE Marking was granted. This is another step forward to internationally validating the product across the European region and further beyond.   DTBird&DTBat systems receive the CE Marking
DTBird&DTBat systems comply the CE Marking
Written on onsdag, 15 januari 2020 11:47
DTBird&DTBat smart and transparent wind power continue growing in line with Liquen’s mission “Develop, manufacture and install technologies to make Wind Energy compatible with Wildlife preservation through automatic & real-time protection”. The new DTBird&DTBat units installed in Asia, Europe and North America include onshore, near-shore and offshore projects.   Over 200 units installed in 14 countries - On&Offshore
Asia, Europe and North America, over 50 new units installed in 3Q-4Q 2019
Written on torsdag, 12 december 2019 18:45
DTBird has released a new software upgrade for the DTBirdV8 model that reduces the FP rate 80% without increasing bird collision risk. This means that the Wind turbines with DTBirdV8 installed will stop less frequently based on an object which is not a bird. Progressively, all DTBird operational units will be updated with the software upgrade.   Video of DTBird's V8 model shutdown at Wind Park Krammer for White-tailed Eagles (Haliaeetus albicilla)
80% reduction of False Positives in DTBird Stop Control Module
Written on torsdag, 12 december 2019 18:35
DTBird&DTBat was invited as a Guest Speaker for the Symposium organized by the Flevoland Province, a Dutch Administration body, which took place on November 14th. The Symposium’s theme was on Onshore Wind Farms and Wildlife Interactions. Agustín Riopérez gave a presentation on the DTBird and DTBat features with a special focus on the systems’ operation in a Dutch Wind Farm.   Agustín Riopérez answering questions at the Symposium Wind and Nature, Flevoland, The Netherlands.
Participation in Wind and Nature Symposium, in The Netherlands
Written on torsdag, 12 december 2019 18:25
See all news
KONTAKT
DTBird® & DTBat® är registrerade varumärken för företaget Liquen Consultoría Ambiental, S.L., ett spanskt teknikföretag specialiserat på skydd av faunan i vindkraftparker. Företagets huvudkontor och monteringsfabriker finns i Madrid och dess installationer hittas runt om i världen.
Liquen är den enda försäljaren och leverantören av teknisk support för tekniken till DTBird® & DTBat®.

+34 91 344 90 86

 
Prata med oss