Loader
Bird Smart & Transparent
Wind Power
Automatiskt system för övervakning och skydd av fåglar
DTBird® är ett automatiskt system för övervakning av fågellivet och/eller för att åstadkomma en minskning av risken för att fåglar krockar med vindkraftverk på land eller till havs. Systemet upptäcker automatiskt fåglarna och, om man vill, kan det utföra två oberoende åtgärder för att minska risken för att fåglarna krockar med vindkraftverken: det kan skicka ut en varningssignal och/eller stoppa vindkraftverket. Utvecklingssteg.
 
About1
Upptäckt och registrering av kollisioner
CHögupplösningskameror övervakar 360 grader runt vindkraftverket och kan på så sätt upptäcka fåglarna i realtid samtidigt som de sparar videor och uppgifter. Flygningar där det finns hög risk för kollision och faktiska kollisioner spelas in och videorna kan ses med ljud via Internet. Varje installations specifika egenskaper och funktion anpassas efter målarterna och efter vindkraftverkets storlek.
Förhindrande av kollisioner
Den här funktionen sänder automatiskt ut varningssignaler till de fåglar som riskerar att krocka med vindkraftverket och avskräckande ljud för att förhindra att fåglarna dröjer kvar i närheten av de snurrande bladen. Typen av ljud, ljudnivåer, installationens egenskaper och konfigurationen av funktionen anpassas efter: målarterna, storleken på vindkraftverket och bullerlagstiftningen. Den orsakar inga förluster i energiproduktionen och är effektiv på alla fågelarter.
Kontroll av stopp
Med den här funktionen genomförs automatiskt ett stopp och en omstart av vindkraftverket baserat på en uppmätt risk för kollision i realtid. Kan justeras utifrån en eller flera målarter.
Analysplattform
Onlineplattformen för dataanalys ger dig enkel tillgång till de registrerade flygningarna, inklusive: video med ljud, miljömässiga variabler och uppgifter om vindkraftverkets funktion. Grafik, statistik och till och med automatiska rapporter finns tillgängliga för utvalda perioder. Det ingår tre nivåer av åtkomsträttigheter: Administratör, Visning + Rapporter, och enbart Visning.
datagif
DTBird® Installationer
DTBird worldwide
Egenskaperna hos DTBird© efterfrågas av miljömyndigheterna i ett växande antal länder.
114 DTBird© & DTBat© enheter fördelas på 30 existerande eller planerade vindkraftparker, både på land och till havs, i 12 länder (Аустрија, Tyskland, Frankrike, Grekland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Spanien, Sverige, Schweiz och USA).
Latest News
At first, at the end of 2015, DTBirdV4 started operating in the Offshore Platform Fino 1, over 40km offshore in the North Sea, contracted by the Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrographie (BSH). This year the models DTBirdV4D8 and DTBirdV8 have been installed for the first time in onshore wind turbines in Lower Saxony and Bavaria.DTBird will participate in the following events, the first one giving the guest lecture of "fieldornithology" at the University of Applied Sciences Weihenstehphan-Triesdorf on April the 10th. In the second event DTBird will attend WindEnergy Hamburg at hall A1, stand 203 on September 25-28th.  
DTBird in Germany
Written on onsdag, 04 april 2018 11:04
First DTBirdV8 unit and DTBatD3 unit have started operating in Windpark Krammer, located in Zeeland, The Netherlands. Additional units will be installed during the wind farm construction until 2019.These are the first DTBird&DTBat units installed in concrete towers.
DTBird and DTBat start operating in The Netherlands
Written on onsdag, 04 april 2018 10:55
The model DTBirdV4D8 has been installed in the Wind Farm Terna, in Thrace (Greece) under the project LIFE12 BIO/GR/000554. This project aims to demonstrate the practical application of post-construction assessment and post-construction mitigation. DTBird was already participating in the LIFE project with the model DTBirdV4D4 that started operating at the Wind Farm and the Park of Energy Awareness (PENA) of CRES at Keratea (Greece) at the beginning of 2016.  
DTBirdV4D8 model is included in LIFE project
Written on måndag, 26 mars 2018 11:09
Two DTBirdV4D8 units are operating with Collision Avoidance module D8 (8 speakers distributed at 2 heights, below the lower point reached by the blades and below the nacelle). Each unit has two settings (sound activated/muted) which switch from one to the other every week. Every week one unit has the sound activated and the other the sounds muted. The wind farm is located in Castilla y Leon (Spain) and the most frecuent species detected in the vacinity of the wind turbines are: Gyps fulvus, Milvus milvus, Buteo buteo and Falco ssp. The collected data will be used for the species…
DTBird Team visits the wind farm where a new test program has started
Written on tisdag, 14 november 2017 12:36
See all news
KONTAKT
DTBird® & DTBat® är registrerade varumärken för företaget Liquen Consultoría Ambiental, S.L., ett spanskt teknikföretag specialiserat på skydd av faunan i vindkraftparker. Företagets huvudkontor och monteringsfabriker finns i Madrid och dess installationer hittas runt om i världen.
Liquen är den enda försäljaren och leverantören av teknisk support för tekniken till DTBird® & DTBat®.

+34 91 344 90 86

 
Prata med oss
Newsletter