Loader
Bird Smart & Transparent
Wind Power
Newsletter
Automatiskt system för övervakning och skydd av fåglar
DTBird® är ett automatiskt system för övervakning av fågellivet och/eller för att åstadkomma en minskning av risken för att fåglar krockar med vindkraftverk på land eller till havs. Systemet upptäcker automatiskt fåglarna och, om man vill, kan det utföra två oberoende åtgärder för att minska risken för att fåglarna krockar med vindkraftverken: det kan skicka ut en varningssignal och/eller stoppa vindkraftverket. Utvecklingssteg.
 
About1
Upptäckt och registrering av kollisioner
CHögupplösningskameror övervakar 360 grader runt vindkraftverket och kan på så sätt upptäcka fåglarna i realtid samtidigt som de sparar videor och uppgifter. Flygningar där det finns hög risk för kollision och faktiska kollisioner spelas in och videorna kan ses med ljud via Internet. Varje installations specifika egenskaper och funktion anpassas efter målarterna och efter vindkraftverkets storlek.
Förhindrande av kollisioner
Den här funktionen sänder automatiskt ut varningssignaler till de fåglar som riskerar att krocka med vindkraftverket och avskräckande ljud för att förhindra att fåglarna dröjer kvar i närheten av de snurrande bladen. Typen av ljud, ljudnivåer, installationens egenskaper och konfigurationen av funktionen anpassas efter: målarterna, storleken på vindkraftverket och bullerlagstiftningen. Den orsakar inga förluster i energiproduktionen och är effektiv på alla fågelarter.
Kontroll av stopp
Med den här funktionen genomförs automatiskt ett stopp och en omstart av vindkraftverket baserat på en uppmätt risk för kollision i realtid. Kan justeras utifrån en eller flera målarter.
Analysplattform
Onlineplattformen för dataanalys ger dig enkel tillgång till de registrerade flygningarna, inklusive: video med ljud, miljömässiga variabler och uppgifter om vindkraftverkets funktion. Grafik, statistik och till och med automatiska rapporter finns tillgängliga för utvalda perioder. Det ingår två nivåer av åtkomsträttigheter: Analyzer och Manager.
DTBird & DTBat Data Analysis Platform 2.0
DTBird & DTBat Worldwide Presence
DTBird worldwide presence 2022
DTBird® & DTBat®-funktioner krävs av miljöadministrationer i allt fler länder. Över 400 DTBird® & DTBat®-enheter har installerats på över 90 befintliga / projicerade vindkraftsparker på land / offshore i 15 länder (Österrike, Belgien, Kina, Frankrike, Tyskland, Grekland, Italien, Norge, Polen, Spanien, Sverige, Nederländerna, Storbritannien och USA.). DTBird® är verksamt på WTG sedan 2009 och DTBat® sedan 2012.
Latest News
Next week, DTBird team delegates will travel to Manchester for Renewable UK's Global Offshore Wind 2022 annual event. The Conference & Exhibition will be held in the Manchester Convention Centre from June 21st till June 22nd. If you are in town or nearby, please drop by the Stand and ask our team members all your queries about bird and bat offshore monitoring. A small surprise awaits for Stand visitors! We look forward to making your acquaintance and work together on future projects!   DTBird & DTBat Stand at Global Wind Offshore Event, Manchester, UK, 2022.    
DTBird in Manchester for GOW 2022!
Written on fredag, 27 maj 2022 14:35
Last week, DTBird team delegates traveled to Bilbao for the WindEurope Annual Event in Spain and the Conference on Wind & Wildlife Impacts in Egmond aan Zee, The Netherlands. The Conferences & Exhibitions were held simultaneously and lasted from April 4th till April 8th. During the events, we presented our DTBird & DTBat systems to Wind Farm Developers, Operators and Manufacturers, Environmental Consultants, Project Managers and University students.  Those visitors who attended the Bilbao Event, got to see firsthand the latest hardware design of our cameras, speakers and bat systems!  We want to thank all the visitors that came by our Stands,…
DTBird presence in WindEurope Bilbao 2022 & CWW 2022!
Written on tisdag, 29 mars 2022 15:06
DTBird’s CEO, Agustín Riopérez has been invited as a Guest Speaker to give a presentation on bird & bat monitoring systems at Wind Farms. The Nature Inclusive Wind Farm Development Conference is organized by the Croatian Chamber of Economy in liaison with Green Trust and Enercon. And will take place on November 5th at the Hilton Garden Inn, in Zagreb, Croatia. The presentation will cover general and technical aspects of the systems, as well as results and what’s in store for the company in 2022. Nature Inclusive Wind Farm Development 2021, Zagreb, Croatia.    
DTBird participates in Nature Inclusive Wind Farm Development (NIWD) 2021
Written on fredag, 29 oktober 2021 13:31
DTBird systems have been deployed successfully in an offshore environment since 2016, starting with the Offshore platform Fino1 (North Sea). Recently, a new and improved design for the cameras’ housing was developed. This housing gives greater protection against corrosion and humidity in a marine setting. For every wind farm, DTBird prepares a specific Engineering project to accommodate camera location, orientation and fixing to the wind turbine and/or transition piece, whether it’s a fixed or floating Wind Farm. New incoming Offshore projects will benefit it! New DTBird Offshore Camera Design    
Offshore Redesign of Camera Housing
Written on torsdag, 30 september 2021 14:54
See all news
KONTAKT
DTBird® & DTBat® är registrerade varumärken för företaget Liquen Consultoría Ambiental, S.L., ett spanskt teknikföretag specialiserat på skydd av faunan i vindkraftparker. Företagets huvudkontor och monteringsfabriker finns i Madrid och dess installationer hittas runt om i världen.
Liquen är den enda försäljaren och leverantören av teknisk support för tekniken till DTBird® & DTBat®.

+34 91 344 90 86

 
Prata med oss