Loader
Bird Smart & Transparent
Wind Power
Newsletter
Automatiskt system för övervakning och skydd av fåglar
DTBird® är ett automatiskt system för övervakning av fågellivet och/eller för att åstadkomma en minskning av risken för att fåglar krockar med vindkraftverk på land eller till havs. Systemet upptäcker automatiskt fåglarna och, om man vill, kan det utföra två oberoende åtgärder för att minska risken för att fåglarna krockar med vindkraftverken: det kan skicka ut en varningssignal och/eller stoppa vindkraftverket. Utvecklingssteg.
 
About1
Upptäckt och registrering av kollisioner
CHögupplösningskameror övervakar 360 grader runt vindkraftverket och kan på så sätt upptäcka fåglarna i realtid samtidigt som de sparar videor och uppgifter. Flygningar där det finns hög risk för kollision och faktiska kollisioner spelas in och videorna kan ses med ljud via Internet. Varje installations specifika egenskaper och funktion anpassas efter målarterna och efter vindkraftverkets storlek.
Förhindrande av kollisioner
Den här funktionen sänder automatiskt ut varningssignaler till de fåglar som riskerar att krocka med vindkraftverket och avskräckande ljud för att förhindra att fåglarna dröjer kvar i närheten av de snurrande bladen. Typen av ljud, ljudnivåer, installationens egenskaper och konfigurationen av funktionen anpassas efter: målarterna, storleken på vindkraftverket och bullerlagstiftningen. Den orsakar inga förluster i energiproduktionen och är effektiv på alla fågelarter.
Analysplattform
Onlineplattformen för dataanalys ger dig enkel tillgång till de registrerade flygningarna, inklusive: video med ljud, miljömässiga variabler och uppgifter om vindkraftverkets funktion. Grafik, statistik och till och med automatiska rapporter finns tillgängliga för utvalda perioder. Det ingår tre nivåer av åtkomsträttigheter: Administratör, Visning + Rapporter, och enbart Visning.
datagif
DTBird© & DTBat© Installationer
DTBird worldwide feb2019
Egenskaperna hos DTBird© efterfrågas av miljömyndigheterna i ett växande antal länder. 182 DTBird© & DTBat© enheter fördelas på 50 existerande eller planerade vindkraftparker, både på land och till havs, i 13 länder (Аустрија, Tyskland, Frankrike, Grekland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Spanien, Storbritannien, Sverige, Schweiz och USA).
Latest News
This past August, DTBird & DTBat participated in the Conference on Wind energy and Wildlife impacts 2019 (CWW 2019) which took place on August 27th - August 29th in Stirling, Scotland. On the second day of the CWW, Agustín Riopérez participated in the Wind-wildlife technology workshop: considerations for integration at operational wind farms and lessons learned from wind farm operators, turbine OEMs, and technology developers. A strong focus was placed on data and operational transparency from a technological development perspective. Tools were proposed to encourage and promote further cooperation between all parties involved as well as to enhance the understanding of bird collision events. On the last day, DTBird gave…
DTBird & DTBat participation at CWW 2019
Written on fredag, 05 juli 2019 16:34
In the first quarter of the year, over 35 DTBird & DTBat units have been installed in France, Germany, Greece, The Netherlands and Spain. Over 50 additional units are expected to be installed in the Q2 - Q3 of 2019 in North America, Asia and Europe.    We look forward to working together in the near future!     Camera and Speaker of a DTBirdV8D10 unit installed on a concrete tower.  
Over 35 DTBird & DTBat units installed Q1 2019
Written on tisdag, 14 maj 2019 10:37
The Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende (KNE) will host a two-day Conference at the KulturBanhoff in Kassel, Germany on May 15th - 16th. The theme for the conference is Bird protection at Wind Turbines: Detection systems as an opportunity for a nature-friendly wind energy development? During the Conference we will answer questions from the audience. DTBird & DTBat will be attending as an Exhibitor, to present its systems to German wind industry and wildlife professionals. DTBird systems are currently operating at three Wind Farms in Germany. Some of the upgrades exhibited include:   Image Resolution analyzed in real-time: +67% Maximum Detection…
DTBird & DTBat at KNE Conference
Written on torsdag, 11 april 2019 12:53
Last week the DTBird & DTBat Team attended WindEurope 2019, Europe's largest wind energy event at the Bilbao Exhibition Center in Spain. The Conference & Exhibition lasted from April 2nd till April 4th. During the event, we presented our DTBird & DTBat systems to Wind Farm Developers, Operators and Manufacturers, Environmental Consultants, Project Managers and University students.    More specifically, we spoke about the latest DTBird upgrades: a 67% increase in real-time quality image analyzed, a 26% increase in maximum detection distance, and a 200% increase in video quality (stored in the online data analysis platform). We also explained the efficiency testing and the…
DTBird presented latest upgrades at WindEurope Conference & Exhibition
Written on måndag, 25 mars 2019 12:06
See all news
KONTAKT
DTBird® & DTBat® är registrerade varumärken för företaget Liquen Consultoría Ambiental, S.L., ett spanskt teknikföretag specialiserat på skydd av faunan i vindkraftparker. Företagets huvudkontor och monteringsfabriker finns i Madrid och dess installationer hittas runt om i världen.
Liquen är den enda försäljaren och leverantören av teknisk support för tekniken till DTBird® & DTBat®.

+34 91 344 90 86

 
Prata med oss