Loader
Bird Smart & Transparent
Wind Power
Newsletter
Automatiskt system för övervakning och skydd av fåglar
DTBird® är ett automatiskt system för övervakning av fågellivet och/eller för att åstadkomma en minskning av risken för att fåglar krockar med vindkraftverk på land eller till havs. Systemet upptäcker automatiskt fåglarna och, om man vill, kan det utföra två oberoende åtgärder för att minska risken för att fåglarna krockar med vindkraftverken: det kan skicka ut en varningssignal och/eller stoppa vindkraftverket. Utvecklingssteg.
 
About1
Upptäckt och registrering av kollisioner
CHögupplösningskameror övervakar 360 grader runt vindkraftverket och kan på så sätt upptäcka fåglarna i realtid samtidigt som de sparar videor och uppgifter. Flygningar där det finns hög risk för kollision och faktiska kollisioner spelas in och videorna kan ses med ljud via Internet. Varje installations specifika egenskaper och funktion anpassas efter målarterna och efter vindkraftverkets storlek.
Förhindrande av kollisioner
Den här funktionen sänder automatiskt ut varningssignaler till de fåglar som riskerar att krocka med vindkraftverket och avskräckande ljud för att förhindra att fåglarna dröjer kvar i närheten av de snurrande bladen. Typen av ljud, ljudnivåer, installationens egenskaper och konfigurationen av funktionen anpassas efter: målarterna, storleken på vindkraftverket och bullerlagstiftningen. Den orsakar inga förluster i energiproduktionen och är effektiv på alla fågelarter.
Kontroll av stopp
Med den här funktionen genomförs automatiskt ett stopp och en omstart av vindkraftverket baserat på en uppmätt risk för kollision i realtid. Kan justeras utifrån en eller flera målarter.
Analysplattform
Onlineplattformen för dataanalys ger dig enkel tillgång till de registrerade flygningarna, inklusive: video med ljud, miljömässiga variabler och uppgifter om vindkraftverkets funktion. Grafik, statistik och till och med automatiska rapporter finns tillgängliga för utvalda perioder. Det ingår två nivåer av åtkomsträttigheter: Analyzer och Manager.
DTBird & DTBat Data Analysis Platform 2.0
DTBird & DTBat Worldwide Presence
DTBird worldwide presence 2020
DTBird® & DTBat®-funktioner krävs av miljöadministrationer i allt fler länder. Över 300 DTBird® & DTBat®-enheter har installerats på över 50 befintliga / projicerade vindkraftsparker på land / offshore i 14 länder (Österrike, Kina, Frankrike, Tyskland, Grekland, Italien, Norge, Polen, Spanien, Sverige, Schweiz, Nederländerna, Förenade kungariket och Förenta staterna). DTBird® är verksamt på WTG sedan 2009 och DTBat® sedan 2012.
Latest News
As the Offshore wind market continues to grow across regions, so does the demand to install and operate DTBird & DTBat units. DTBird has unique features of bird monitoring, mortality mitigation, and even collision control that comply with the Environmental Authorizations.   DTBird Offshore units undergo a higher customization of equipment, cabling, fixing, communications and cybersecurity to fulfill the quality, durability and robustness needed for operation in marine weather conditions.    DTBird is operating in the North Sea since 2016 and has been installed in 3 Offshore Projects and 5 Near-shore Projects. Lately, DTBird has completed 5 Engineering Design Projects, to…
New DTBird Offshore Projects on the horizon!
Written on torsdag, 25 februari 2021 19:15
DTBird is on the way to becoming the largest supplier of bird & bat monitoring & mitigation systems for the Wind Energy sector. Recently, the company reached the 300th unit installed since the technology was ready for commercialization back in Spain, 2009. Along the way, third party companies have been trained to aid in the installation and maintenance of the systems worldwide. More than 40 DTBird and 5 DTBat units have been installed in Onshore projects across Europe throughout Q3 and Q4 2020.    
DTBird hits the 300+ worldwide units’ mark!
Written on fredag, 18 december 2020 17:34
The Data Analysis Platform (DAP) receives a fresh, new look. This version 2.0 provides a cleaner, User-Friendly interface. Some major upgrades include: Filtering of any time period: selection of bird flights/bat sonograms. Advanced Search feature: Analyzed-Not analyzed flights/sonograms. Analyzed bird flights/bat sonograms by species/groups. Higher image quality in videos. Control Manager Tab: Allows access to operational state of each Camera/ Detection Module. New graphics and figures in the automatic reporting tool. DTBird DAP has already being used by local consultants, Bird & Bat protection NGO's and Authorities in several countries.    DAP 2.0 for DTBird&DTBat systems
Presenting the new Data Analysis Platform for DTBird & DTBat Systems 
Written on måndag, 14 september 2020 10:02
Despite the COVID-19 world pandemic, over 50 DTBird units have been installed in the first half of 2020. The units were installed on and offshore, throughout Europe and the USA. The service of the DTBird & DTBat units; monitoring and reducing the mortality of birds and bats; has not stopped even during the quarantine periods. Although restrictions were placed on public and company’s personnel movements worldwide, DTBird & DTBat units continued operating at Wind Farms providing bird and bat smart transparent wind power.   DTBird Collision Avoidance Module with 10 speakers - D10 Model
Over 50 DTBird units installed in the first half of 2020
Written on onsdag, 05 augusti 2020 11:53
See all news
KONTAKT
DTBird® & DTBat® är registrerade varumärken för företaget Liquen Consultoría Ambiental, S.L., ett spanskt teknikföretag specialiserat på skydd av faunan i vindkraftparker. Företagets huvudkontor och monteringsfabriker finns i Madrid och dess installationer hittas runt om i världen.
Liquen är den enda försäljaren och leverantören av teknisk support för tekniken till DTBird® & DTBat®.

+34 91 344 90 86

 
Prata med oss